STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

SUPER SP je dopunska smeša namenjena za pripremu potpune smeše za ishranu prasadi I do 15 Kg  i potpune smeše II telesne mase od 15- 25 Kg.

Kompleks hranljivih materija koje su sadržane u ovom superkoncetratu obezbeđuju pravilan i kvalitetan start tova prasadi uz ujednačen i visok prirast. Mešanjem ove smeše sa prekrupom dobija se visoko kvalitetne smeše (starter i grover) za prasad koji skraćuje vreme turnusa, snižava troškove ishrane i umanjuje mortalitet.

Dopunska smeša za prasad

(telesne mase do 25 Kg)


Sadržaj proteina min 40%

Sadržaj lizina min 3.3%

Oblik: praškasto

Pakovanje: 10 Kg

SUPER SP

Super za prasad