STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

PKS krmna smeša sa 12% proteina koristi se za ishranu domaćih životinja. Njen sastav odgovara potpunoj smeši za ishranu junadi preko 350 Kg, ali u kombinaciji sa raspoloživim vitaminskim i proteinskim hranivima, normiraju se dnevne količine ove smeše za ishranu svih domaćih životinja.  

Uz davanje ove smeše obezbediti dovoljno čiste i sveže vode za piće.

Obogaćena biljna smeša za ishranu domaćih životinja

Sadržaj proteina min 12%

Oblik: praškasto ili peletiraano

Pakovanje: 40 Kg

PKS Obogaćena prekrupa od žitarica