STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

Mešanjem preporučenih količina ove dopunske smeše i kukuruzne prekrupe ili prekrupe drugih žitarica dobija se potpuna smeša za ishranu svinja od 25 do 60 Kg i od 60 do 100 Kg.

Prirodni sastojci ove smeše poboljšavaju konverziju hrane razvijajući enzimski sistem životinje, uz visok kvalitet mesa i snižene troškove ishrane. Proizvod se može koristiti do poslednjeg dana tova.

Dopunska smeša za tovne svinje

(od 25 do 100 Kg telesne mase)

Sadržaj proteina min 35%

Sadržaj lizina min 2%

Oblik: praškasto

Pakovanje: 10 Kg

SUPER ST

Super za svinje u tovu