STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

HJ-18 starter za jagnjad sa 18% proteina se koristi kao potpuna smeša za  ishranu jagnjadi I  telesne mase do 15 Kg. Proizvodi se u praškastom i peletiranom obliku i daje se po potrebi, uz dovoljne količine sveže vode. Upotrebom ove smeše jagnjad se brzo privikava na kabasta hraniva.

Smeša je namenjana za ishranu jagnjadi do 15 Kg težine. Kvalitetni i prirodni sastojci iz ove smeše obezbediće pravilan porast i brzo uvođenje u tov stvarajući osnov za izuzetne rezultate i ekonomsku isplativost. Kombinacija ove smeše i kabastih hraniva uz sisanje  obezbeđuje odgoj bez poremećaja procesa preživljanja.

Potpuna smeša za za jagnjad u porastu i tovi I do 15 Kg

Sadržaj proteina min 18%

Oblik: peletirano

Pakovanje: 10 Kg, 20 Kg

HJ-18 Starter za

jagnjad