STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

T-1 hrana za mladu telad sa 18% proteina se koristi kao potpuna smeša za ishranu teladi  od 50 do 100 Kg telesne mase. Proizvodi se u peletiranom obliku i daje se obročno.

Sastojci ove smeše su posebno odabrani, kako bi obezbedili brzo i lako navikavanje životinja na ishranu kabastom i koncentrovanom hranom. Visok sadržaj svarljivih proteina i mineralnih sastojaka u ovoj smeši čini telad zdravom i stvara uslove za dalji tov  uz veoma dobru konverziju.

Potpuna smeša za telad u porastu

i tovu II od 50 do 100 Kg

Sadržaj proteina min 18%

Sadržaj masti min 5%

Oblik: peletirano

Pakovanje:  20 Kg

T-1 Hrana za mladu telad