STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

Sadržaj proteina min 18%

Oblik: praškasto ili peletirano

Pakovanje: 40 Kg

K-18 je hrana za krave muzare sa 18% proteina. Koristi se  kao  potpuna smeša za ishranu viskokomlečnih muznih krava.

Proizvodi se u praškastom i peletiranom obliku i daje se obročno u kombinaciji sa kabastim hranivima uz dovoljno sveže vode.

Kombinacija kabastih hraniva sa ovom visokoproteinskom smešom daje kao rezultat maksimalnu eksploataciju visoko-mlečnog grla, povećava masne jedinice i količinu mleka. Balans mineralnih dodataka i energije dovodi do stabilnog nivoa proizvodnje sa znatno nižim troškovima ishrane.

Potpuna smeša za krave

muzare preko 20l/dan mleka

K-18 Hrana za krave preko 20L mleka na dan