STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

ST-2  za tov svinja sa 14% proteina se koristi kao potpuna smeša za  ishranu svinja u tovu telesne mase od 60 do 100 Kg. Proizvodi se u praškastom i pele-tiranom obliku i daje se obročno.

Smeša je prilagođena tako da maksimalno čuva zdravlje odrasle životinje. Ne sadrži antibiotike i hormone tako da se koristi do poslednjeg dana tova, a kao rezultat daje vrhunski kvalitet mesa uz nizak utrošak hrane. Obezbeđuje siguran finiš i uklanja neželjene efekte završne faze tova.


Potpuna smeša za ishranu svinja u tovu II od 60 do 100 Kg

Sadržaj proteina min 14%

Sadržaj lizina min 0.65%

Oblik: praškasto ili peletirano

Pakovanje: 20 Kg, 40 Kg

ST-2 Hrana za tov svinja II