STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

HJ-16 starter za jagnjad sa 16% proteina se koristi kao potpuna smeša za  ishranu jagnjadi II telesne mase od 15 do 30 Kg. Proizvodi se u peletiranom obliku i daje se obročno, uz dovoljne količine sveže vode i dodatak kabastih hraniva.

Nutritivne vrednosti ove smeše obezbediće uvođenje u tov jagnjadi bez pojave poremećaja u ishrani i nastanka štetnih posledica. Proteinske i energetske komponente ove smeše ubrzaće biološki ciklus u odgoju stvarajući osnov za dalju reprodukciju i tov. Posebno odabrana receptura i kvalitetne sirovine korišćene za proizvodnju omogućiće maksimalne rezultate.

Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu II od 15 do 30 Kg

Sadržaj proteina min 16%

Oblik: peletirano

Pakovanje: 20 Kg

HJ-16 Grover

za jagnjad