STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

GT-2 hrana za junad sa 14% proteina se koristi kao potpuna smeša za ishranu junadi  od 250 do 350 Kg telesne mase. Proizvodi se u praškastom i peletiranom obliku i daje se obročno.

Sastojci ove smeše odabrani su sa posebnom pažnjom u cilju poboljšanja kvaliteta mesa. Ishranom junadi ovom smešom se reguliše složeni metabolički sistem, a smeša se može koristi do poslednjeg dana tova. Metabolička energija i poreklo proteina imaju idealne vrednosti pa se tako postižu vrhunski rezultati u tovu.

Potpuna smeša za tov junadi I

od 250 do 350 Kg

Sadržaj proteina min 14%

Oblik: praškasto ili peletirano

Pakovanje: 40 Kg

GT-2 Hrana za junad