STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

Sadržaj proteina min 12%

Oblik: praškasto ili peletirano

Pakovanje: 40 Kg

KM je hrana za krave muzare sa 12% proteina. Koristi se  kao potpuna smeša za ishranu muznih krava. Proizvodi se u praškastom i peletiranom obliku i daje se obročno u kombinaciji sa kabastim hranivima uz dovoljno sveže vode.

Dobar spoj kabastih i proteinskih hraniva u u ovoj smeši obezbeđuje visok kvalitet mleka i realizaciju ekonomične proi-zvodnje, a pravilna  kombinacija prirodnih sastojaka i mikroelemenata reguliše složeni mehanizam za varenje koji ostaje u punoj funkciji umanjujući mogućnost nastanka štetnih posledica i bolesti.


Potpuna smeša za

krave muzare

KM Hrana za

krave muzare