STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

GP  grover za prasad sa 18% proteina se koristi kao potpuna  smeša za ishranu prasadi II  telesne mase od 15 do 25 Kg. Proizvodi se u praškastom i peletiranom obliku.

U najkritičnijoj fazi tova prasadi obezbedili smo namensku smešu koja sadrži optimalnu koncetraciju amino kiselina i masti, a nivo proteina, minerala i vitamina je prilagođen povećanju imuniteta životinja i smanjenju utrošaka i gubitaka u ishrani.


Potpuna smeša za prasad II

od 15 do 25 Kg

Sadržaj proteina min 18%

Sadržaj masti min 4.5%

Oblik: praškasto ili peletirano

Pakovanje: 20 Kg, 40 Kg

GP Grover za prasad