STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

SP starter za prasad sa 20% proteina se koristi kao potpuna smeša za ishranu prasadi  I telesne mase do 15 Kg. Proizvodi se u  praškastom i peletiranom obliku.

Smeša se daje obročno,a posude moraju biti suve i čiste. Ne preporučuje se ishrana po volji jer može doći do proliva i slabijeg prirasta. Preporučeni dnevni unos hrane je 4% od telesne mase.

Vrhunski proizvod koji je namenjen ishrani prasadi u početnoj fazi tova. Smanjuje gubitke u odgoju i obezbeđuje visok dnevni prirast bez pojave proliva.Sadržaj vitamina i minerala je u potpunosti prilagođen potrebama prasadi čineći ih zdravim i vitalnim.

Potpuna smeša za prasad I telesne mase do 15 Kg

Sadržaj proteina min 20%

Sadržaj masti min 5%

Oblik: praškasto ili drobljeno

Pakovanje: 10 Kg, 20 Kg, 40 Kg

SP Starter za prasad