STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

Sadržaj proteina min 15%

Oblik: praškasto ili peletirano

Pakovanje: 40 Kg

K-15 je hrana za krave muzare sa 15% proteina. Koristi se  kao  potpuna smeša za ishranu viskokomlečnih muznih krava.

Proizvodi se u praškastom i peletiranom obliku i daje se obročno u kombinaciji sa kabastim hranivima uz dovoljno sveže vode.

Odabrane žitarice i dodatak proteinskih hraniva koji ulaze u sastav ove smeše daju odličan rezultat kod svih kategorija krava muzara. Efekti koriščenja su veoma brzo vidljivi jer je smeša dobar izvor energije, vitamina i minerala u idealnom odnosu.


Potpuna smeša za krave

muzare do 20l/dan mleka

K-15 hrana za krave muzare do 20L mleka na dan