STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

ST-1  za tov svinja sa 16% proteina se koristi kao potpuna  smeša za  ishranu svinja u tovu I telesne mase od 25 do 60 Kg. Proizvodi se u praškastom i peletiranom obliku i daje se obročno. Posude za hranu moraju biti suve i čiste.

Proizvod je namenjen tovu svinja i obezbeđuje efikasan tov uz skraćenje trajanja turnusa od 18 do 20 nedelja. Ishrana i tov svinja je olakšan uz upotrebu ove smeše, a utrošak hrane je ispod 3 Kg na kilogram prirasta.

Potpuna smeša za ishranu

svinja u tovu I od 25 do 60 Kg

Sadržaj proteina min 16%

Sadržaj lizina min 0.80%

Oblik: praškasto ili peletirano

Pakovanje: 20 Kg, 40 Kg

ST-1 Hrana za tov svinja I