STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

SUPER P je dopunska smeša za namenjena za pripremu potpune smeše za ishranu tovnih pilića (brojlera) od početka do kraja tova..

Smeša se koristi za ishranu tovnih piladi uz mešanje mlevenog kukuruza i prekrupe drugih žitarica.

Obezbeđuje stabilan i ubrazan rast piladi uz dobru konverziju hrane. Sadrži sve potrebne mikroelemente tako da nije potrebno dodavati premikse.

Potpuna smeša za ishranu tovnih pilića I (starter) i II grover starosti  od 1 dan do kraja tova

Sadržaj proteina min 40%

Oblik: praškasto

Pakovanje: 10 Kg

SUPER P

super za pilad