STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

SUPER KN je dopunska smeša namenjena za pripremu potpune smeše za ishranu koka nosilja I sa dodatkom karofila.

Super KN je superkoncetrat namenjen ishrani koka nosilja koji obezbeđuje visok procenat nosivosti uz optimalan odnos kvaliteta i cene ostvarujući glavni cilj - maksimalnu ekonomsku eksploataciju. Mešanjem sa kukuruzom dobija se kvalitetno hranivo koje u potpunosti zadovoljava nutritivne potrebe.

Dopunska smeša za ishranu

koka nosilja jaja za konzum

Sadržaj proteina min 30%

Oblik: praškasto

Pakovanje: 10 Kg

SUPER KN

super za koke nosilje