STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

KDN  sa 16% proteina se koristi kao potpuna smeša za  ishranu krmača dojara i nerastova. Proizvodi se u praškastom i peletiranom obliku. Daje se obročno uz dovoljno sveže vode za piće tako da posude za hranu budu suve i čiste.

Posebna pažnja je posvećena njenom vitaminsko-mineralnom sastavu, tako da u potpunosti zadovoljava potrebe ove kategorije životinja, stvarajući osnov za zdravo potomstvo. Dodatak kritičnih elemenata u ovoj smeši umanjuje mogućnost  mortaliteta i krmača i prasadi.

Potpuna smeša za krmače dojare i neraste

Sadržaj proteina min 16%

Sadržaj lizina min 0.75%

Oblik: praškasto ili peletirano

Pakovanje: 20 Kg, 40 Kg

KDN Hrana za krmače dojare i neraste