STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

SPM  starter za prasad sa 20% proteina se koristi kao potpuna smeša  za ishranu prasadi I  telesne mase do 15 Kg. U svom sastavu sadrži visok sadžaj mleka u prahu i šećera. Proizvodi se u praškastom i peletiranom  obliku.

Dodatak mleka u prahu i mlečnog šećera uz sadržaj visoko svarljivih izvora hranljivih materija umanjuje nastanak proliva i bolesti prasadi za vreme i posle zalučenja, a privikavanje prasadi na koncentrovanu hranu je bez štetnih posledica.

Preporuka je da se smeša daje isključivo obročno u ograničenim količinama. Preporučena dnevna količina je 4% od telesne mase.

Potpuna smeša za prasad I telesne mase do 15 Kg

(sa dodatkom mleka u prahu)

Sadržaj proteina min 20%

Sadržaj masti min 5%

Oblik: praškasto ili drobljeno

Pakovanje: 10 Kg

SPM Mlečni starter

za prasad